clwb garddio

Llangernyw

gardening club

Rhaglen 2011 - 2012

Oni nodir yn wahanol, cynhelir y digwyddiadau yng Nghanolfan Bro Cernyw, Llangernyw, am 7.00 y.h.

2011

Sadwrn Mehefin 11ed

 

 

Ymweliad i Arley

Gadael 9.30 a.b. o'r Ysgol, Llangernyw.

(Cofrestru o flaen llaw yn angenrheidiol.)

Dydd Iau, Gorffenaf 7ed

 

Noswaith Agored yn Y Glog Ddu (Digwyddiad i godi arian)

6.30 y.h. - 8.30 y.h. Mynediad £3.00.

Dydd Iau, Medi 1af

 

"Gardd Y Bwthyn Ddoe a Heddiw"

sgwrs (yn Saesneg) gan Sue Griffith (Cymdeithas Gerddi y Bythynnod).

Dydd Iau, Hydref 6ed

 

"Yr Ardd Yn Ness"

sgwrs (yn Saesneg) gan Paul Cook (Prif Arddwr).

Dydd Iau, Tachwedd 3rd

 

"Teithio yn Bhutan" (Yn Chwilio am y Pabilys Pinc)

sgwrs (yn Saesneg) gan Tim Lever

 

2012

Dydd Iau, Chwefror 2il

 

"Planhigion Di-Ri Mewn Lle Mor Fach"

sgwrs (yn Saesneg) gan Bob Brown (Cotswold Garden Flowers, Evesham)

Dydd Iau, Mawrth 1af

 

"Perlysiau - Y Mytoleg, YChwedloniaeth a'u Hanesion Heddiw"

sgwrs (yn Saesneg) gan Julia White.

Dydd Iau, Ebrill 5ed

 

"Tyfu Llysiau Organig"

sgwrs (yn Saesneg) gan Kevin Bailey.

Dydd Iau, Mai 3ydd
Cyfarfod Blynyddol a pharti pen-blwydd yn 6 oed!

xxx